AKUPUNKTURLA SİGARAYI BIRAKMA TEDAVİSİ
Sigaradan kurtulmak kolay bir iş değildir, ama sonuçta milyonlarca insan da sigarayı tamamen bırakmayı başarmıştır. Gerçekten isterseniz siz de bu milyonlar arasına girebilirsiniz. Hemen hemen herkes sigaranın ne kadar zararlı olduğunu bilir. Buna rağmen kendilerini sigara içmekten alıkoyamazlar. Bunun nedeni nikotinin bedenimizde yarattığı bağımlılıktır. Bu bağımlılığa beş duyuyu meşgul ederek kişiyi oyalayan sigaranın yarattığı psikolojik alışkanlığı da ilave edebiliriz. Buna karşı koyma yollarından biri de akupunkturdur. Akupunkturun yardımı ile sigaradan kurtulmak düşünüldüğü gibi zor bir şey değildir.Akupunkturun adı ister anılsın ister anılmasın, günümüzde sigara bırakma yöntemlerinin çoğunun temelinde akupunkturun ve noktalarının yer aldığı görülüyor. Akupunktur; üçbin yıldan beri insan sağlığı için uygulanan ve son yıllarda Batı’da yapılan yoğun araştırmalar sonucunda gittikçe yaygınlaşan bilimsel bir tedavi yöntemidir. Akupunktur, iğne, laser, v.b. uyaranlarının vücut üzerinde tanımlanmış akupunktur noktalarına uygulanması ile beyinde sürekli nikotin alma nedeni ile salgılanma tembelliğine uğramış nörotransmitterlerin salınımını sağlayarak nikotin eksikliğine bağlı sıkıntıların kolayca atlatılmasını sağlar. Akupunktur etkisi ile salgılanan serotonin kişinin kendini daha rahat ve huzurlu hissetmesine neden olur. Uygulamada amaç hastanın sigara içmediği sürecin başlangıcında ortaya çıkan yoksunluk sendromunu ortadan kaldırmaktır.Sigarayı bırakan kişi yemeğe saldırabilir, baş ağrıları çekebilir, işine konsantre olamayabilir, aşırı stresli olup en küçük uyarılara aşırı tepkiler verebilir veya bunlara benzer değişik durumlar ortaya çıkabilir. İşte akupunktur tüm bu problemlerin ortaya çıkmasını engelleyecek ya da ortaya çıkanları giderecektir. Hastaya düşen ise uzanıp sigara almamak, akupunktur etkisini sınamaya kalkmamak, akupunkturun yardımını kabul etmektir.
Nikotin Bağımlılığı
1- Özellikle akciğer kanserlerinin oluşumunda büyük rol oynar (içmeyenlere nazaran
2–3 kat daha fazla risk vardır.)
2- Dokulara oksijen ulaşımını azaltır %15–33. Bu da kalp krizleri, beyin iskemik ataklarını düşük doğum ağırlığı ve hatta hamilelerde düşük yapmaya neden olabilir.
3- Kolesterol seviyesini ve diğer bazı yağ fraksiyonlarını artırarak enfarktüs riskini artırabilir.
4- Damarlar üzerine vazokonstrüktör etki yaparak sistemik tansiyonun yükselmesine ayrıca buna bağlı olarak ayak ülserlerinin oluşumuna ve arteriel damar yetmezlik ve tıkanmalarına neden olabilir.(Burger Hastalığı)
5- Diabetes Mellitus da varsa sinir ve böbrek hastalıklarını artırıcı rol alır.
6- Gribal ve akciğer enfeksiyonlarına yatkınlık
7- Ağız, boğaz, larenx ve mesane kanserlerine predispozan faktördür.8- Kan şekerini artırıcı özelliği vardır.
9- Erkeklerde impotansa neden olabilir.
Nikotinden kurtulmak neden zordur?
1-Nikotin yüksek derecede organik bağımlılık yapar. Dolayısıyla sigara bırakmaya bağlı yoksunluk belirtileri fazladır.
Bunlar:
• Anksiyete
• Terleme
• Çok çabuk irritable olma
• Baş ağrısı
• İshal
• Konstipasyon
• Yorgunluk
• Baş dönmesi
• Uykusuzluk
• Dilde ve başta uyuşma, boşluk veya şişme hissi
• Konsantrasyon azlığı
• Dikkat eksikliği
• Tüm bu belirtiler bırakmayı müteakip ertesi gün ortaya çıkar.
2- Birçok insan sigaraya psikolojik bağlıdır. Bağımlılar sigarayla sanki günlük diş fırçalamak veya yüz yıkamak gibi rutin bir ilişki içine girerler.
• Sabah kalkmasına yardımcı olduğunu düşünür.
• Üzgün veya mutlu olduğu zaman onunla paylaşma ihtiyacı duyar.
• Kendini rahatlattığını düşünür.Bırakmaya nasıl hazırlanmalı?
• Hem doktor hem çevre tarafından tarafından sigarayı bıraktığında sağlığını kazanacağının anlatılması
• Sakinleşmek için farklı uğraşı alanlarına kaymak
• Egzersiz, hareket yürüyüş yapmak
• Aile ve çevre desteği verilerek özellikle ilk 1 ay yanında sigara içilmemesi.
• Bırakma gününün tesbiti.(özellikle ramazan iyi bir başlangıç olabilir.) Genellikle azaltarak değil, birden bire bırakmanın daha başarılı olacağının anlatılması.(Gangrenli dokunun kesilip atılması gibi)
Sigara bırakıldığında yaşanacak avantajlar:
• Öncelikle kendi ağız ve teninin nikotin kokmayacağının hatırlatılması.
• Gene nikotin kullanmamakla kendi ev, iş yeri ve çevresinde kirlilik yaratmayacağı
• Sigarayı akupunkturla bırakırken 20. dakikada tansiyon ve kalp atım hızının regüle olacağı
• 8 saat sonra kandaki oksijen seviyesinin normale yaklaşacağı
• 48 saat sonra sinir hücrelerinin rejenarasyonun artacağı (özellikle koku ve tat duyumunun artışı)
• 2 hafta sonra akciğer kapasitesinin % 30 artacağı
• 2 hafta ila 3 ay arasında kan dolaşımının daha düzeleceği dolayısıyla yürürken nefes nefese kalmayacağı
• 1 yıl sonra kalp ve koroner hastalık riskinin yarı yarıya azalacağı söylenmelidir.
Sigara bırakılırken hastanın bilmesi gereken diğer konular:
• İlk 3 ay fiziksel bağımlılık kırılmasına karşın, psikolojik bağımlılık uzun bir süre devam edecektir. Dolayısıyla bu dönemde başlama riski çok fazladır. Genellikle tek bir sigara, bağımlıyı o anda eski içme alışkanlığına döndürebilir.
• Bu yüzden herhangi bir yer ve zaman diliminde kendisine sigara tutulduğunda “Teşekkür ederim, almayım” değil,“ Teşekkür ederim bıraktım ” demenin karşıdaki kişinin aynı zamanda size imrenmesine ve hayran olmasına da neden olur. Bu da size psikolojik bir tatmin sağlayacaktır. Genellikle ilk 2 hafta kişinin iştahı artabilir, az miktarda kilo (1 ila 4 kg) alabilirsiniz ayrıca bunun üzerinde kesinlikle durulmamalıdır. Daha sonra o 1-2 kg'ı verirsiniz.Çünkü hem zayıflama hem sigara bırakma akupunktur tedavisi aynı anda uygulandığında başarısız olma riski de vardır. Dolayısıyla kişi için hangisi öncelikli ise onunla başlamak daha doğrudur.
• Özellikle 1 hafta süreyle kesinlikle kahve ve alkol alınmamalıdır siyah çay ise açık ve az miktarda tüketilmelidir.
• Tedavi süresince en az 2–3 litre sıvı özellikle SU olarak alınmalıdır.• İlk hafta özellikle sigara içilen ortamlardan uzak durulmalı
• Sigara içme isteği geldiğinde on kere çok derin nefes alıp,verilmeli
• Yemeklerden sonra uzun süre dişlerinizi fırçalamalıAkupunkturun Etki Mekanizması
• Nikotinin beyinde endojen opiat salgılayan reseptörleri inhibe ettiği, dolayısıyla nikotin ortadan kalktığında akupunktur bu reseptörleri uyararak opiatların salınımını sağlamakta bu da kişinin sakinleşmesine ve de yoksunluk belirtilerinin azalmasına neden olmaktadır.
Akupunktur Tedavisi
sigara bağımlılığı tedavisinde yöntemimiz nedir ve bu tedavi nasıl başarılmaktadır?Kısaca ifade etmek gerekirse kulakta yeri ve özelliği belli olan noktalara iğne batırmak suretiyle yapılan akupunktur uygulamasıdır. Tamamen acısız ve steril bir yöntemdir.Uygulama yerinden -iğne batırılarak- başlatılan uyarılar beyine gerekli kodlamaları verir,bu yolla vücut ve beyin koordine bir şekilde ilgili hastalıkları tedavi eder. Vücudu mükemmel bir bilgisayara benzetirsek; beyin, yazılan bu sigara programını hafızasına alır ve unutmaz. Dolayısı ile tedavi sonunda kişi ya sigaraya karşı istek duymaz ya da sigara dumanı ona tiksinti verir. Bununla birlikte bu tedavi ile vücuttaki ve beyindeki elektriksel, kimyasal dengeler değişir ve normale döner. Kırmızı kan hücrelerindeki zarların gaz değişimi oksijen lehine döner.Zarlardaki elektriksel yüklerin değişimi bilimsel olarak ispatlanmıştır. Bu, hücrenin daha çok oksijen alması demektir. Anlattığımız şekilde işleyen mekanizma sayesinde hastanın vücut fonksiyonları hızla normale dönerken vücutta ve beyinde de sigaraya karşı olumsuz bir tepki(içme isteğinin kaybolması, dumandan tiksinmek, v.s.) gelişmiş olur.Görüldüğü gibi akupunktur tedavisi sigara bağımlılığı tedavisinde çok etkin bir çözümdür. Ancak bu tedavinin başarılı ve kalıcı bir çözüm olması için bir takım şartların hasta tarafından yerine getirilmesi gerekir.Öncelikle bağımlı olan kişi, sigara bağımlılığının kendisinde sağlık problemi yaratacağının bilincine varmış olmalı ve kendi özgür iradesi ile bu bağımlılığı sona erdirmeye karar vermiş olmalıdır. Şimdi burada kararlılık ve irade kavramlarını biraz açalım: kararlılıkHiçkimsenin baskısı altında kalmadan, aile üyeleri ya da arkadaş baskısı ile değil, tamamen hastanın kendi isteği ile bu zararlı alışkanlıktan kurtulma isteğidir. Çünkü özgür irade bu tedavinin en önemli basamağıdır.İradeyi ise (ki onu tedavi sürecinde biz ölçmeye çalışıyoruz)şu şekilde ifade ediyoruz: Sigara bağımlılığı tedavisi için bize başvuran kişinin gerçek anlamda kararlılığını anlamak için en az 72 saat sigaradan uzak kalmasını istiyoruz. 72 saatlik bu uzak kalış iki açıdan çok önemlidir. Birinci neden vücudun tedaviden önce belli bir süre nikotinden uzak kalmasının (detoksifikasyon-zehirsizleştirme) tedaviyi daha başarılı kılacağı gerçeğidir. İşte hastanın iradesi bu noktada karşımıza çıkmaktadır. Hatta bu konudaki bazı yayınlar sigaradan uzak kalma süresini 36-72 saat olarak açıklamaktadırlar.. Ancak hemen belirtelim ki; tedaviden önce hasta sigaradan ne kadar uzak kalırsa tedavinin başarı oranı da o oranda yükselecektir. Ancak minimum süre 72 saattir. Sigaradan 72 saat uzak kalmanın ikinci önemi ise şudur: Belli bir süre sigaradan uzak kalan hastada bir takım yoksunluk belirtileri ortaya çıkar. Bu belirtiler; ellerde titreme, terleme,huzursuzluk v.s. gibi belirtilerdir. İşte biz tedaviye gelen hastada beliren bu yoksunluk belirtilerini gözlemleyerek tedavi planımızı tekrar gözden geçiririz. Hastanın sigaradan uzak kalışında ne kadar zorlandığını, sözkonusu belirtilerden yola çıkarak gözlemlemek isteriz. İşte bu gözlemler tedavi süreci konusunda da bize yön verir.Sonuç olarak; sigaranın zararlarını idrak etmiş, kendi vücuduna olan zararlarını görüp yaşamış ancak ondan vazgeçme safhasında bizden yardım talep eden hastaların yalnız olmadıklarını, kararlı oldukları ve yukarıda açıklamaya çalıştığımız şartlara inançla uydukları sürece sigara bağımlılığından -1 seans gibi kısa bir sürede- her zaman kurtulma şanslarının olduğunu kendilerine müjdeleyebiliriz.Çok zorlanan kişilerde yoksunluk belirtileri gözlemlenerek 2. seansta eklenebilir. Elele vererek söndürdüğümüz her sigara, insan hayatının sağlıkla uzaması yolunda attığımız çok büyük bir adımdır.Bu çeşit yazılarla, akupunkturun sözkonusu rahatsızlıklardaki etkisini anlatmaktaki amacımız; toplumu, bilinmeyen ve maalesef çok suistimal edilmeye müsait olan akupunktur konusunda bilinçlendirmek ve kişilerin, yetkileri T.C. Sağlık Bakanlığı'nca onaylanmış “Akupunktur Uzmanı Tıp Doktorları”na danışabilmelerini sağlamaktır.

yükleniyor..
Bu web sitesinde bulunan yazıların tümü sadece bilgilendirme amaçlıdır.Bir uzmana danışılmadan bilinçsizce yapılmaya çalışılan herhangi bir uygulamadan doğabilecek zarar nedeniyle Dr. Gülçin Turan & Dr. Tolga Turan Muayenehanesi sorumlu tutulmaz.Bu web sayfasını ziyaret eden kişi bu kuralları kabul etmiş sayılır.Sitede bahsi geçen herhangi bir cihazla ilgili verilen bilgi ve bahsi gecen herhangi uygulama tarafımızdan yapıldığı anlamına gelmez sadece bilgilendirme amaçlıdır ve bunla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul edilemez.